Darmowa dostawa od 50,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin sklepu

I. Informacje Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży w sklepie internetowym Moto-Korzyści, działającym pod adresem www.motokorzysci.pl, prowadzonym przez firmę Moto-Korzyści Paweł Pawłowski z siedzibą w Szczecin, kod pocztowy 71-400, przy Alei Wyzwolenia 49/12, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 2530098806, numer REGON 321540529.


II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

2. Sklep Internetowy - sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.motokorzysci.pl.

3. Sprzedawca - oznacza Pawła Pawłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moto-Korzyści Paweł Pawłowski z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 71-400, przy Alei Wyzwolenia 49/12, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 2530098806, numer REGON 321540529, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

4. Klient – osoba mającą pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie składa zamówienie w Sklepie Internetowym.

5. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta.

7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są jego dane, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach w Sklepie Internetowym.

10. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

11. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi towarów zamówionych w Sklepie z wykorzystaniem zasobów Dostawcy.

12. Punkt odbioru osobistego – sklep Moto-Korzyści przy Alei Wyzwolenia 34/U2, Paczkomat firmy Inpost lub Kiosk firmy Ruch, w których klient może odebrać zamówienie.

13. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów do klienta lub do punktu odbioru osobistego wybranego prze Klienta.

14. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

16. Trwały nośnik – wszystkie materiały lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający  dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji.

17. Rękojmia – odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy.

18. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


III. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypu, wzorów formularzy należą do Sprzedawcy a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: przeglądarkę internetową (Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.5 lub Chrome 31 lub Opera w wersji nie starszej niż 2), włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail.

3. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies, jak również może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Wyłączenie tych plików może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić Klientowi korzystanie ze strony internetowej.

4. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności.


IV. Rejestracja i logowanie

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień są Klienci zarejestrowani w Sklepie, jak również niezarejestrowani, dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji.

2. Klient przed rejestracją oraz w jej trakcie ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.

3. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna w procesie rejestracji.

4. Status zarejestrowanego Klienta Sklepu uzyskuje się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu, oraz po dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj”. 

5. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system sklepowy będzie w stanie rozpoznać Klienta jako użytkownika Sklepu.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz ustawione przez siebie hasło.

7. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia swojego konta w sklepie.


V. Składanie zamówień

1. Klient dodaje wybrany przez siebie towar/towary do koszyka poprzez wybranie przycisku "dodaj do koszyka". Klient może sprawdzić aktualny stan koszyka oraz dowolnie go modyfikować, jak również przejść do jego realizacji poprzez kliknięcie przycisku "Twój koszyk".

2. Klient zarejestrowany w Sklepie ma możliwość składania zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia.

3. Klient niezarejestrowany w Sklepie składa zamówienie poprzez  dodanie towaru do  koszyka, uzupełnienie danych do zamówienia,  potwierdzenie danych do wysyłki, potwierdzenie złożenia zamówienia, akceptacji Regulaminu po wyborze opcji płatności oraz opcji dostawy. Na podstawie danych z formularza Sklep wystawi dokument potwierdzający sprzedaż i dostarczy zamówione towary pod wskazany adres lub do punktu odbioru osobistego wybranego przez Klienta.

4. Klient niezarejestrowany w przypadku dokonania kolejnego zakupu będzie musiał ponownie wypełnić formularz zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne lub błędne.


VI. Ceny i płatności

1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

2. Koszt wysyłki każdorazowo jest okazywany Klientowi na karcie produktu oraz widnieje do akceptacji na etapie składania zamówienia.

3. Aktualne koszty dostawy można znaleźć w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) gotówką przy odbiorze: płacąc gotówką lub kartą w naszym sklepie, w przypadku wysyłki należność pobiera listonosz, pracownik Ruchu, kurier, natomiast w przypadku Paczkomatów opłaty należy dokonać gotówką lub kartą w Paczkomacie firmy InPost,

b) przelewem bankowym na konto Sklepu: aktualny rachunek bankowy,

c) poprzez system płatności internetowych.

 

VII. Realizacja zamówień

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.

2. Zamówienia wysyłane są w Dni Robocze, wyjątek stanowią Wigilia Bożego Narodzenia oraz Sylwester. 

3. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta lub dostarczenia go do Punktu odbioru osobistego zależy od sposobu płatności i/lub momentu otrzymania zapłaty oraz od wybranej opcji dostawy i podany jest w zakładce Czas realizacji zamówień (link).

4. Klient zarejestrowany ma możliwość śledzenia statusu złożonych zamówień i oglądania historii dokonanych zakupów.

5. Klient niezarejestrowany  może śledzić status złożonego zamówienia pod adresem https://baza.iai-shop.com/order-open.php.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

7. Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany również przesłać na adres poczty elektronicznej zaproszenie do napisania opinii o zakupionych towarach. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do ich oceny.


VIII. Odbiór przesyłek

1. Rekomendujemy, aby w momencie odbioru przesyłki Kupujący dokonał sprawdzenia stanu produktu w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić na otrzymanym przez niego druku protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia.

2. Dostawca ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego (z wyłączenie przesyłek dostarczanych do Punktu odbioru osobistego) wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

3. Sklep prowadzi własny Punktu odbioru osobistego pod adresem: Aleja Wyzwolenia 34/U2, 71-500 Szczecin.


IX. Rękojmia

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy z tytułu rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.


X. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Sprzedawca. Sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za towar oraz kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zakupem (w tym kosztów dostawy) w przeciągu 14 dni od daty odbioru pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu zwrotu towaru.

2. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz ewentualnymi gratisami wydanymi przy jego sprzedaży.

3. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.


XI. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego przez niego Towaru z umową sprzedaży.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży należy składać w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail info@motokorzysci.pl lub na adres siedziby firmy.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. 

4. Następnie towar należy odesłać na adres Sprzedawcy, tj. Moto-Korzyści Paweł Pawłowski, Aleja Wyzwolenia 49/12, 71-400 Szczecin. 

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres wskazany przez Konsumenta. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną odpowiedź zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta.


XII. Gwarancje

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

2. Zgłoszenie gwarancyjne należy składać w formie pisemnej na adres e-mail info@motokorzysci.pl lub na adres siedziby firmy. Jeżeli to możliwe, proszę przesłać zdjęcia ukazujące usterkę/usterki. Pozwoli nam to już podczas pierwszego kontaktu dowiedzieć się w czym tkwi problem i jak najszybciej rozwiązać go.

3. Reklamacje z tytułu gwarancji można przesłać na adres: Moto-Korzyści Paweł Pawłowski, Aleja Wyzwolenia 49/12, 71-400 Szczecin, a także bezpośrednio dostarczyć do autoryzowanych serwisów wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub na stronie internetowej producenta.


XIII. Dane osobowe

1.  Moto-Korzyści Paweł Pawłowski może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pozyskujemy te dane wyłącznie od klientów.

2.  Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

3.  Sprzedawca jest administratorem tych danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować w tej sprawie. Numer telefonu: 690604419, adres e-mail: info@motokorzysci.pl.

4.  Powyższe dane będę przechowywane przez czas nieokreślony. Długi czas przechowywania związany jest m.in. ze względu na politykę rabatową, szykowanie ofert specjalnych dla naszych klientów.

5.  Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.  Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.


XIV. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

4. O zmianie Regulaminu użytkownik zarejestrowany zostanie poinformowany na 1 dzień przed jego wprowadzeniem.

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 466 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-21
Jak zwykle szybka dostawa, wszystko ok
2024-04-04
Wszystko super!
pixel